Mỹ Tiên Collection

Xuống phố mùa thu cùng Mỹ Tiên Collection trên VTV9

Lịch phát sóng:
1. Đài VTV9
-  Thứ bảy 10/10 lúc 15h20
-  Thứ Năm 15/10 lúc 8h15
2. Đài VTV Đà Nẵng
- Thứ bảy 17/10 lúc 15h30
- Thứ Hai 19/10 lúc 7h00